Tampereen Frisbeeseura ry
Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous
Paikka: Kuivaamo
Osoite: Tehdaskartanonkatu 24, Tampere, Suomi
Aika: 10.12.2019 klo 19:30-21:00

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  7. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnatarkastajat
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat