Tampereen Frisbeeseura ry
Sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous
Paikka: Kauppi Sport Center, Kuntokatu 17, 33520 Tampere
Aika: 07.11.2023 klo 18:00

Syyskokous

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  7. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnatarkastajat
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat